Wat

Klankennest ontwikkelt een artistiek aanbod voor kinderen van 0 tot 4 jaar met focus op muziek. Met een vast gezelschap van muzikanten, beeldende kunstenaars en dansers creëert Klankennest voorstellingen, installaties, concerten en museumtours waarin klank, beeld, beweging en performance het jonge publiek in alle vrijheid uitnodigen tot verwondering, verkenning en spel.

Klankennest richt zich specifiek op de klankbeleving van jonge kinderen.

Dit is een complex proces dat meer inhoudt dan louter luisteren: kinderen ervaren muziek zintuiglijk, met heel hun lichaam en in interactie met iets of iemand anders. Klankennest er dan ook van overtuigd dat de beste luister -en leeromgeving voor het jonge kind een plek is waar het ook ongeremd kan voelen, spelen en bewegen.

Bij elke creatie besteedt Klankennest veel aandacht aan het creëren van een artistieke context die deze actieve en ‘lichamelijke’ manier van luisteren ondersteunt en stimuleert.

Klankennest zet daarbij doelbewust in op een transdisciplinaire aanpak: klank, beeld en beweging smelten samen tot een warme en veilige omgeving die de zintuigen prikkelt en op een natuurlijke manier het jonge publiek aanmoedigt om te reageren, te exploreren en te experimenteren. De creaties bevatten geen gesproken taal en de esthetiek van Klankennest is poëtisch maar abstract om net de verbeelding en de verkenning van de allerjongsten niet te sturen.

Klankennest creëert daarenboven niet alleen voor, maar samen met de allerjongsten. De dialoog tussen kind en kunstenaar staat in de artistieke visie van Klankennest voorop.

Niet enkel is deze interactie van belang voor het creatieve proces van het jonge kind dat ontstaat tijdens de voorstelling, het vormt ook een essentieel onderdeel van het creatieproces. Klankennest beschouwt het jonge publiek dan ook niet als louter passieve luisteraars, maar als actieve spelers wiens inbreng even waardevol is als die van de kunstenaars. Kind en kunstenaar inspireren elkaar. Vanuit het geloof dat dit gezamenlijk musiceren, spelen, creëren en experimenteren voor verbinding zorgt en een positieve invloed heeft op het welbevinden van het jonge kind, is het voor Klankennest daarenboven van belang dat ook ouder en kind samen aan de voorstelling deelnemen.

Als klassieke zangeres en muziekpedagoge en door haar jarenlange ervaring in het werken met jonge kinderen deed Liesbeth Bodyn, artistiek leidster van Klankennest, veel onderzoek naar de lichamelijke luisterervaring bij de allerjongsten. Klankennest ontstond uit de wens om het (kunst-)pedagogische perspectief samen te brengen met puur artistieke ideeën en uit te werken tot kwalitatieve producties voor het jonge publiek.

Klankennest vertrekt vanuit de visie dat elk kind een natuurlijke gevoeligheid bezit voor muziek. We zijn er daarenboven van overtuigd dat het stimuleren van deze gevoeligheid door het beleven van muziek — en kunst in het algemeen — reeds vanaf de prenatale fase een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Het is dan ook de missie van Klankennest om ook de allerjongsten (en hun ouders) de mogelijkheid te bieden om op een kwalitatieve manier muziek en kunst te laten beleven.

De voorbije jaren ontwikkelde Klankennest zo een artistieke eigenheid waarbij onderzoek en experiment leiden tot waardevolle muzikale en zintuiglijke dialogen met de allerjongsten.